**K投資 – 賽後評賽前 (2020年5月27日 田泥)**

**K投資 – 賽後評賽前 (2020年5月27日 田泥)**

 

第1場:

深愛 – 主要輸在全日不利後上, 再出不換人可以支持一次搏賀銘年補中

悅驫 – 初出已入位, 再出定有班利, 如不換人值得跟進, 但轉場地宜暫拖票

一路順風 – 再次入位證明人馬頗夾, 再出不換人仍可拖票, 磅位仍有空間

勁得手 – 臨場落飛顯信心, 潘頓今晚鬥志高, 勝出後下場變大熱此馬房要小心過熱

 

第2場:

埼豐 – 換人下亦只僅敗, 泥地路有專長, 已沒保留再出仍需注意

喜盈運 – 老馬難負磅, 只能搏有超輕磅才諗, 已退化馬不宜再有期望

向前看 –  一如所料得到內檔之助才能入位, 1650米會較好

明德之星 – 今場證明泥地不能, 多場未有進步, 但如潘頓續騎仍會搏馬

 

第3場:

喜勁驥 – 臨場退出

翡翠劇院 – 臨場回飛追第5, 馬匹能力已見盡不值跟進

陽明滿滿 – 大熱勝出, 贏得合理, 唯長期大熱, cp較低, 贏後如何仔續騎仍要拖票

怪獸都市 – 早段未能取得有利位置, 蝕位太多致敗, 再出熱避冷吼, 有檔才諗

 

第4場:

二郎 – 再次上名已經交足功課, 馬匹漸趨準繩再出仍要兼顧

黃金甲 – 大熱勝出, 贏在潘頓發揮出色, 再出要看騎師配搭

蒙古王 – 今日較不利追立即沒有追勢, 下場田泰安再騎才諗

精算閃擊 – 恰如其份入位, 但馬匹已見漸退, 只能熱避冷吼

 

 

第5場:

旋里多彩 – 大熱無影, 泥地不能, 再度失望後再出難靠, 質素有限, 有待進步

如真如假 – 再次證明到泥地特佳, 臨場再換人都可以跑入Q, 再出泥地仍需注意

鱷臨天下 – 儲足備戰今場成功, 人馬特夾但贏後多數回氣要注意

威風駿馬 – 臨場落飛亦想偷襲, 但此班要贏仍有難度, 再出都是易近難贏

 

第6場:

悅跑得 – 臨場位置有落飛恰如其份跑得第3, 馬匹要再有進步才有機會, 再出宜熱避冷吼

忠心美麗 – 美麗系再次又有表現交出頭馬, 一定要緊記每個騎師都會盡力策騎美麗系,

值得拖票

好友益 – 全日不利後上下亦能大後追上, 此馬7歲反而越跑越有, 已不會有保留再出仍要拖票

真勇士 – 今場有馬拍住領放就直路已斷, 再出要看形勢檔位

 

第7場:

南莊瑞寶 – 臨場無飛, 133磅加上後上不利有關係, 預計下場再出仍會磅重難應付

翡翠福星 – 馬房一心想贏此匹, 無奈潘頓已騎盡都是第2, 再出都是易近難贏, cp值低

威震天 – 臨場換人今場賽績可抹,下場再諗

天天精彩 – 如期勝出, 主要磅檔之利贏出, 再出重磅難度增加作配較好

 

第8場:

夢幻人生 – 大熱落敗, 檔位不利下有所影響, 再出有檔才諗

加州凱歌 – 巨額過關得手, 第2場已能贏馬質素定必最少可以上高一班. 再出如熱作配

軍力勁 – 表現失望, 前速大不如前, 難以期望, 暫停跟進

南莊之歌 – 臨場啡燈,最後才斷, 已盡所能, 再出仍有偷雞機會, 冷門可拖

 

 

 

 

第9場:

好運 – 波仔勝後今次只是僅敗而回, 可見人馬合拍, 再出如不換人仍需兼顧

安賦 – 贏在潘頓一絕發揮, 再出如換人再贏不易, 但態好磅不重下仍有機會

佳運來 – 追得第5, 已盡所能, 仍是一匹易近難贏之馬, 草地表現較理想

加州銀晉 – 偷得第3已經交足功課, 馬匹仍有進步空間,加上跑法夠主動,再出仍要兼顧

影片內容 – https://youtu.be/M4i4GXhpCYw

全文內容 – https://bit.ly/horse20200527AFTER

喜歡的朋友, 請訂閱, 讚好, 打表情符號以作支持,

你們的支持是十分重要!

更多文章 – http://www.smallkpost.com

 

 

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s