**K投資 – 賽日重心焦點 (2020年4月22日 谷草)**

**K投資 – 賽日重心焦點 (2020年4月22日 谷草)**

 

  1. 第1場獵狐章者

這匹呂健威馬房的5班馬匹今季明顯是有進步的,

於近仗賽事中於3個賽地(田草,谷草,田泥)均能上名,

顯露馬匹於5班場上只靠狀態已能走入前列,

第1季於4班作賽時質新未有進度時不斷減分,

現在落到評分只有31分, 於5班就算經已取得頭馬,

仍然是有分在手,

今場重回今季勝馬路程1000米谷草, 配回贏馬騎師蔡明紹,

騎師最近亦有親操, 再加上呂健威正於爭奪冠軍練馬師中,

今季的馬匹一定會盡得1win得1win的前提下,

今場這匹獵狐章者是值得信任。

 

  1. 第4場快閃的

霍利時馬房其中一匹已減分過籠的馬匹,

於上一場20倍以上時已作推介,

正因這匹於4班頂時已可以憑當時不熟場地的夏禮賢亦能入位,

就已知馬匹質素其實於4班一定是實力份子,

只是馬匹熟不易策騎之列,

陣上騎師多是未能掌握此匹馬的發力點致敗;

今場換上直路策騎較給力的田泰安,

對這匹都會有懶性的馬匹會帶來幫助,

加上還有2檔之利可以慳取體力,

只要直路及早望空, 今場絕對有機會憑早前減分過籠的幫助取得

勝利。

 

  1. 第5場 5.奇妙日

這匹是少有潘頓捉實騎足多場的較低班次馬匹,

今季亦由潘頓以3.5倍熱門姿態贏馬,

而之後他亦再連續兩度騎上此馬,

唯獨是於上場捧成2.6倍大熱門於直路未能望空致敗,

但留意到這馬於最後數十米才可望空後雖然潘頓經已放棄,

因為他心知這刻經已返魂乏術,

但看到奇妙日已經自動加速, 所輸不遠,

今場馬主亦沒有因此沒有給潘頓策騎,

而潘頓亦選擇騎此匹而沒有策騎同場今季大勇大熟,

未甩過3甲的孖寶, 可知他對此匹馬的重視,

加上這馬又不屬熱避冷吼之類別,值得支持。

 

  1. 第6場 踏雪飛翔

如果上場有投注這匹馬獨贏的朋友, 相信一定十分憤怒,

因為該馬匹於直路遲遲未能望空,

最後就是因為太遲望空關係輸了頭馬;

這匹一直由黎海榮一手打理的馬匹這次沒有因此而給了潘頓搶去,

今場相信會是最後機會爭取頭馬,

預計如果這場賽事再未能取勝就有很大機會拱手相讓給潘頓,

高大威猛就是一個十分好的例子;

加上馬房姚本輝亦是於今季爭奪冠軍練馬師中,

絕對不會讓其下馬匹失去任何一個奪得頭馬的機會,

所以黎海榮今場都必定會全力以赴, 有力補中。

 

 

 

  1. 第8場 奇妙星

這場的其中焦點就一定是明星馬舞士精神於上場落敗再度出擊,

由莫雷拉換上潘頓, 由於是明星效應, 預計又是大熱份子,

儘管相信潘頓絕不欺場, 但此馬今季已加了17分之多,

現在3班需要頂班上陣定有難度,

此馬於上陣以來重磅出戰亦最好都是第2名,

3場頭馬都是負磅130磅以下中取得,

如今又再負重133磅, 需要馬匹要再有進步才可,

難度絕對不低;

而同場另一匹韋達馬房的奇妙星今季雖然出戰7次未有頭馬,

但經已錄得兩次第2的成績, 馬匹質新仍有進步空間,

今場抽得1檔之餘, 更換上早前提及過於內欄取位後上有一手的賀銘年, 加上韋達自己騎師時的強項就是內欄取位, 相信定必會好好指導這位新騎師, 預期今次有化學效果, 相比1號的大熱,

這匹奇妙星更加值得支持。

影片內容 – https://youtu.be/ozAZQe7rwbk

 

喜歡的朋友, 請訂閱, 讚好, 打表情符號以作支持,

你們的支持是十分重要!

 

 

更多文章 – http://www.smallkpost.com

 

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s