**K投資 – 賽後評賽前 (7-11場) (2020年4月12日沙田)**

**K投資 – 賽後評賽前 (7-11場) (2020年4月12日沙田)**

 

第7場:

 1. 軍炮 – 今場擺明又是輸在騎師發揮失色, 減分後此馬亦可以在谷草出擊, 換人要試
 2. 翡翠鳳凰 – 明顯進度不足, 兩大師傅都騎唔郁後大家都宜先放低, 反正再出都只會熱上加熱
 3. 金碧科 – 憑忠心再度入位, 此馬如薛恩續騎仍要拖票, 唯獨騎師長期第2
 4. 好友利 – 今場勝後仍未磅重, 下場仍有機會, 但宜熱避冷吼之選

 

第8場:

 1. 天外天 – 今場後如有更充分休息後(多於一個月)才出會更好, 明顯馬匹體能不太理想
 2. 超班福星 – 全程塞車, 馬有人冇, 這馬已經連場撻Q, 下場仍需注意, 急求交代之馬
 3. 水箭龜 – 明顯狀態甚好, 只要休好再出, 仍是機會份子
 4. 安承 – 馬匹之高可以上高一班, 有分在手, 但下次仍是太熱, 只宜作配腳

 

第9場:

 1. 傳盛 – 今場大熱未能勝出亦只是因為磅重關係, 如升班作戰亦能勝任, 大勇大熟
 2. 事事亨通 – 此馬仍是留後作戰較理想, 建議轉跑1200M, 如下場如願換上後上好手值得兼顧
 3. 大俠士 – 今場贏得清脆, 前速十分可靠的馬匹1000M直路正合發揮, 下場重磅仍要捉住
 4. 閃電精靈 – 雖然跑入第2, 但仍進度未夠, 建議小休操好再出效果更佳

 

第10場:

 1. 利害了 – 今場無飛無影, 只因外檔不利直接放棄, 下場有檔才會留意,馬已準備交代
 2. 傳奇 – 今季加分甚多, 亦是時候減分回氣, 但馬房今季爭冠, 預計會小休後再戰
 3. 健康在望 – 今場輸了後上不利形勢, 如下場不換人有賠率仍要兼顧
 4. 爆騷 – 馬匹能力深不見底, 少有的強勁後上馬匹, 今日不利地仍然後上取勝, 再出都是必然之選

 

第11場:

 1. 美麗非凡 – 評分樽頸, 但馬匹1400M準繩, 如雷神捉住再騎仍要兼顧
 2. 駿龍駒 – 潘頓每場都落足力策騎此匹, 再出仍要注意, 馬未出頭仍可支持,但必須要潘頓策騎
 3. 皇龍大將 – 今日不利後上落敗合理, 下次再出仍是熱避冷吼之選, 老馬已無保留
 4. 輝煌星 – 臨場落重飛第4, 相信幕後損失慘重, 若下場換上大師傅仍要注意, 急求交代之列

影片內容 – https://youtu.be/IIdaqH_tOTQ

 

喜歡的朋友, 請同時到YOUTUBE訂閱, 讚好, 打表情符號以作支持,

你們的支持是十分重要!

更多文章 – http://www.smallkpost.com

 

 

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s