K投資 – 賽後評賽前 (6-10場) (2020年4月5日)

**K投資 – 賽後評賽前 (6-10場) (2020年4月5日)**

 

第6場 :

 1. 榮冠大道 – 有飛無影, 黃俊失色, 有檔再諗
 2. 勁力威龍 – 有飛無影, 擺前關係, 下場何仔無放手可補中
 3. 天天精彩 – 輸了形勢, 大後追上, 再出仍要兼顧
 4. 霹靂狂龍 – 落飛第4, 返谷草準備去馬, 但熱避冷吼, 不會熱去

 

第7場:

 1. 旺蝦王 – 騎盡第2, 只是輸雨地, 下次雷神騎仍要兼顧
 2. 常感恩 – 表現穩定, 蝕位仍入位, 下場仍要兼顧
 3. 紅衣醒神 – 盡騎第4, 雨地有影響, 下場有rate仍可拖票
 4. 忠心勇士 – 出閘脫腳, 馬匹表現反覆, 下次再出如換人就只能觀望

 

第8場 :

 1. 都柏名駒 – 再次只是跑p, 易位難贏, 和今天雨地有關係, 下次仍要兼顧
 2. 幸運傳奇 – 有飛無影, 全程蝕位才敗, 下場仍要跟進
 3. 日日靚 – 無飛無影, 和今日雨地不利和14檔有關, 下場仍要跟進
 4. 愛添勝 – 大落飛第2, 今次露光食飽下次熱避冷吼

 

第9場:

 1. 白鷺飛翔 -無飛無影, 和今天落雨有關, 但p仍有著燈, 幕後對轉倉後有信心, 下場仍要兼顧
 2. 平海掌星 – 1.5熱輸p都無, 和今日雨地有關, 下次仍要跟進, 太熱只宜拖
 3. 星叻 – 落飛蝕位第3, 只是和今天地利有關, 下場熱避冷吼, 雨地較好
 4. 駿皇星 – 無飛無影, 落班才諗

 

 

第10場:

 1. 廣陵王 – 韋達近來只有大熱馬才能搏殺, 這匹再出大熱都要拖一票, 今天全不利都入q
 2. 美麗日子 – 無飛無影, 今場是休後熱身, 下場再諗
 3. 歡樂小子 – 明顯老馬不利雨地, 如下場潘頓再騎才跟進
 4. 綠尚飛馳 – 再次第4, 馬仍未有再進, 下場何仔再騎先會拖一票

 

贊助營運- http://bit.ly/2n3CTIp

更多文章 – http://www.smallkpost.com

 Youtube頻道 K研究室

 

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google photo

您的留言將使用 Google 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s